За ЕАЗ"ЕАЗ" ООД
е наследник на създадения през далечната 1967 г. Електроапаратурен завод - гр. Перущица.

Компанията е запазила основния си предмет на дейност, като непрекъснато развива и обогатява производствената си гама.


В завода се извършва производство и търговия на комплектни комутационни устройства и електрически апарати - ниско напрежение. Производствената гама включва:
  • Прецизни стругови детайли по технически чертежи на клиента
  • Сглобяване на детайли и възли за нашите клиенти
  • Въздушни пускатели за управление и защита на ел. двигатели и променливотокови вериги;
  • Стругоавтоматни и крепежни изделия;
  • Монтажни възли за автоматични прекъсвачи;
  • Метални изделия и аксесоари;
  • Инструментална екипировка
Всички изделия, произведени в "ЕАЗ" ООД се изпитват в специализирани лаборатории и напълно отговарят на всички действащи стандарти за качество. В компанията успешно са въведени и работят ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 50001: 2011 и BS OHSAS 18001 : 2007.
  

Местоположение

Намерете ни на картата
България, 4225 Перущица
ул. "Трети Март" 42
Телефон: 032/654 101
Факс: 032/654 100
E-mail: office@eaz-bg.com