назад към списъка

ПУСКАТЕЛИ тип П 63Е, П 100Е

Технически данни

НАИМЕНОВАНИЕ мярка П 63Е П 100Е
Номинално напрежение наизолацията главна верига V
помощна верига V
Номинален термичен ток на прекъснато-продължителен режим /осемчасов/ главна верига A 63 100
помощна верига A
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * V
Hz
Обхват на настройка на термичното реле A 48÷65 50÷80
60÷100
Допустима мощност на управлявания ел.двигател- 380V;50Hz;1500 min, приАС3** kW 22÷32 24÷40
30÷50
Номинален ток на предпазителите A 100 160
Брой на свободните помощни контакти но/нз
Степен на защита
Допустимо сечение на присъединителните медни проводници на помощната верига*** кв. 1,5 1,5
mm

Местоположение

Намерете ни на картата
България, 4225 Перущица
ул. "Трети Март" 42
Телефон: 032/654 101
Факс: 032/654 100
E-mail: office@eaz-bg.com