назад към списъка

ПУСКАТЕЛ РЕВЕРСИВЕН тип ПР 25 Е

Технически данни

НАИМЕНОВАНИЕ мярка ПР 25 Е
Номинално напрежение наизолацията главна верига V 500
помощна верига V 380
Номинален термичен ток на прекъснато-продължителен режим /осемчасов/ главна верига A 25
помощна верига A 6
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора V 220/380
Hz 50
Обхват на настройка на термичното реле A 15-25
Допустима мощност на управлявания ел.двигател- 380V;50Hz;1500 min, приАС3 kW 7.5÷12.5
Номинален ток на предпазителите A 40
Брой на свободните помощни контакти но/нз няма
Степен на защита IP 43
Допустимо сечение на присъединителните медни проводници на помощната верига кв. 2,5
mm

Местоположение

Намерете ни на картата
България, 4225 Перущица
ул. "Трети Март" 42
Телефон: 032/654 101
Факс: 032/654 100
E-mail: office@eaz-bg.com