назад към списъка

Пускател тип П16А

Технически данни

Наименование м-ка ст-ст
Номинално напрежение на изолацията главна верига V 500
помощна верига V 380
Номинален термичен ток прекъснато-продължителен режим (осемчасов) главна верига A 16
помощна верига A 6
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * V 220/380
Hz 50
Обхват на настройка на термичното реле A 12÷18
Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 **Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 ** kW 7.5
Номинален ток на предпазителите A 32
Брой на свободните помощни контакти но/нз няма
Степен на защита - IP54
Допустимо сечение на присъединителните медни проводници на помощната верига *** mm2mm2 1,5

* Данните съгласно поръчката

** Указаната мощност на управляемия двигател е ориентировъчна

*** Клас на изолация на проводниците – не по-висок от „В”

Местоположение

Намерете ни на картата
България, 4225 Перущица
ул. "Трети Март" 42
Телефон: 032/654 101
Факс: 032/654 100
E-mail: office@eaz-bg.com